Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Accreditatievoorwaarden aanbieders bij- en nascholing

Behalve de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor een enkele uitvoering van bij- of nascholing is het voor aanbieders van bij- en nascholing tevens mogelijk geaccrediteerd te worden als geaccrediteerde aanbieder. Alle aangeboden bij- en nascholing van zo'n aanbieder wordt vervolgens direct na het melden hiervan geaccrediteerd. Accreditatie als aanbieder zal worden verleend voor een periode van steeds drie jaar, waarna de accreditatie opnieuw moet worden aangevraagd.

Ieder bureau dat in aanmerking wil komen voor accreditatie moet aantonen dat:

1. er gebruik gemaakt is van dit aanbod door MZ-begeleiders en

2. het aanbod positief geëvalueerd is door de deelnemers.

3. Om erkend te kunnen worden moet een aanbieder die lid van de BVMZ is of anderszins te kenmerken is als een MZ-opleidingsinstituut/bureau tevens aan de volgende voorwaarde voldoen:

• minimaal 1 jaar een geaccrediteerd bij- en nascholingsaanbod aangeboden hebben, gericht op de doelgroep.

De BVMP moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de BVMZ-instituten;

4. Ieder andere aanbieder moet om erkend te kunnen worden tevens voldoen aan de volgende voorwaarde:

• gedurende een periode van minimaal twee jaar een geaccrediteerd bij- en nascholingsaanbod aangeboden hebben, gericht op de doelgroep.

 

Accreditatie aanvragen?

Een instelling kan accreditatie aanvragen als aanbieder van bij- en nascholing. Dat kan worden gedaan door daartoe een onderbouwde aanvraag in te dienen bij het Register MZ-Opleiders, ter attentie van de accreditatiecommissie.

Wilt u accreditatie aanvragen voor de bij- of nascholing zelf? Kijk dan bij de Accreditatievoorwaarden bij- en nascholing

 

Geaccrediteerde aanbieders:


 

 


 
 

SBI Formaat
www.sbiformaat.nl


 
 

BVMP
Beroepsvereniging voor Medezeggenschap
www.bvmp.nl