Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Initiële opleidingen

De basisopleiding.

Opleiders die aan de toelatingseisen voldoen, kunnen deelnemen aan de basisopleiding MZ-Opleider. Iedereen die nieuw in het vak is en zich aanmeldt voor het register moet binnen twee jaar de basisopleiding hebben afgerond. Daarna volgt registratie voor een periode van vijf jaar.

Een onderdeel van de basisopleiding is het opdoen van gesuperviseerde werkervaring. In de situatie dat een kandidaat bij een instituut werkzaam is, wordt dit vanuit het instituut geregeld. In het geval een kandidaat als zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaar de basisopleiding volgt zal deze gesuperviseerde  werkervaring  moeten zoeken bij een instituut of een praktijk met zelfstandig gevestigden.

 

De basisopleiding heeft een studielast van ongeveer een dag in de week gedurende ruim een half jaar. Een deel van de opleiding wordt gevolgd in een leergroep van 8-15 personen, in blokken van een of twee dagen. Een ander deel bestaat uit zelfstudie en uitvoering onder begeleiding van een mentor.

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op het competentiemodel dat binnen de branche is opgesteld voor het vak MZ-Opleider. Klik hier voor het competentiemodel.

 

De inhoud van de basisopleiding wordt  voor ongeveer de helft gevuld met wetenschappers en andere deskunidgen op het gebied van arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en leerporcessen. De andere helft wordt begeleid door een trainer.

In de trainingsgedeelten staat centraal:

-          een goed leerklimaat

-          vertaling van de leerstof naar de praktijk

-          het aanleren van belangrijke vaardigheden (rond intake, programmering en iuitvoering van cursussen)

-          het reflecteren op het vak en op de verschillende rollen (trainer, docent, coach, adviseur) die de MZ-Opleider vervult

De leerstof is gecentreerd rond drie grote thema's:

-          strategie

-          sociaal beleid in de onderneming

-          de OR als vertegenwoordiger van het personeel

 

Meer informatie over de inhoud van de basisleergang vindt u in documenten.