Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Accreditatievoorwaarden bij- en nascholing

Alleen door het Register MZ-Opleiders geaccrediteerde bij- en nascholing kan worden opgevoerd in het kader van de (her)registratie. Zowel aanbieders als cursisten kunnen accreditatie aanvragen.

De aanvragen worden beoordeeld door een accreditatiecommissie, waarbij de volgende algemene regels worden gehanteerd:

  • Het programma van de bij- en nascholing is gedocumenteerd en moet worden overlegd.
  • Het programma van de bij- en nascholing is aantoonbaar op post HBO- of postacademisch niveau.
  • Het programma van de bij- en nascholing sluit aan bij het versterken van de competenties van de MZ opleider. Uit het programma moet duidelijk de medezeggenschapsrelevantie blijken. Dit ter beoordeling van de commissie
  • De feitelijke contacturen en studiebelasting van de nascholing moet gedocumenteerd zijn.

De voorwaarden worden verder uitgewerkt in het reglement en besliskader van de accreditatiecommissie.

Geaccrediteerde bij- en nascholing

Bent u op zoek naar een erkende bij- of nascholingsactiviteit? Bekijk dan het overzicht van geaccrediteerde nascholing.
Aanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie.

Aanvraagformulier accreditatie bij-en nascholing