Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

861–870 van 896 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
Summercourse De Voort Advocaten 01-07-2012 BVMP 01-07-2012 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl
Als onderwerp is gekozen voor onderhandelen terzake arbeidsvoorwaarden. Uit alweer wat ouder onderzoek van het GBIO blijkt dat de meerderheid van ondernemingsraden hiermee wordt geconfronteerd. Soms gaat het daarbij om iets relatief kleins als het geven van instemming op de aanwijzing van collectieve vakantiedagen. Soms ook om iets veel groters als het afsluiten van een sociaal plan. Voorts zien we trends dat ook collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien in speelruimte voor ondernemingsraden.

Jurisprudentie DEBEM BVMP BVMP 20-06-2012 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl
Halfjaarlijkse bijeenkomst voor MZ opleiders, adviseurs en AS waarbij de deelnemers worden geinformeerd en bijgeschoold op de laatste Juridische uitspraken van Ondernemingskamer en Kantonrechter.

Macht en statusverschillen in het overleg tussen medezeggenschap en bestuurder Stichting NVGTR 08-06-2012 1

Website: http://www.nvgtr.nl/
1. Het verkrijgen van inzicht hoe de opleider kan omgaan met macht en statusverschillen in het overleg tussen medezeggenschap en bestuurder 2. Het verkrijgen dan wel vergroten van de eigen individuele vaardigheden om deze machte en statusverschillen bespreekbaar te maken 3. Het vergroten dan wel aanscherpen van de eigen individuele vaardigheden om bij verschillen van inzicht tussen de medezeggenschap en de bestuurder adequaat in te grijpen.

Medezeggenschap als winst SER 01-06-2012 1

Website: http://www.ser.nl/nl/actueel/congressen/2012/20120601.aspx
E-mail: http://www.ser.nl/nl/secretariaat/contact.aspx

Leergangdagen professionals Medezeggenschap 01-06-2012 GITP 01-06-2012 4

Website: http://www.gitp.nl
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Gedurende 2 dagen: een mix van plenaire bijeenkomsten en workshops over voor de Medezeggenschapsprofessional actuele thema's in 2012. Verplichte bijscholing voor het gehele team.

10 jaar Wet Harrewijn en nu? BVMP 01-05-2012 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl

Eat en Greet "actuele jurisprudence voor de overheid" De Voort Advocaten 24-04-2012 1

Website: http://www.devoort.nl
Eat en Greet met Steven Jelling en Bob Vermaak over o.a. 'wijzigingen in de wet, instemmingsrecht bij inzage mailbox door werkgever en de VU-zaak waarin rechter stelde dat onderbouwing van bestuurder onder de maat was'. Ook is er ruimte voor uitwisseling.

Deep democracy level 1 The Dialogue Hunters 12-4-18 4

Website: www.dialoquehunters.nl

Team Navigator Liza Arends/Herman Ilgen 10-04-2012 1

Website: http://www.ilgen.com
Team Navigator is door het Instituut voor Non-verbale strategie ontwikkeling (INSA) ontwikkeld als meetinstrument van de interactie en het potentieel binnen een team. Ook geeft het grip op het teamproces en op de manier waarop resultaten kunnen worden behaald. Dit is geschikt voor projectteams, management teams, ondernemingsraden en ook sportteams.

Studiedag ontwikkelingen in de zorg WVM en KGCA 14-03-2012 2

Website: http://www.wvm.info en www.kgca.nl
E-mail: susanwillemsen@wvm.info
Deze studiedag staan de ontwikkelingen in de zorg centraal. De zorgsector is een zeer brede sector, waarin veel gaande is. Na enig beraad hebben we er voor gekozen om de ziekenhuiszorg buiten beschouwing te laten en de aandacht te richten op (de combinaties van) de ouderen- en gehandicaptenzorg enerzijds en de GGZ en de jeugdzorg anderzijds. We hebben als invalshoek gekozen voor de ontwikkelingen in de financiering. Vanuit het aloude motto dat wie betaalt ook bepaalt, volgen we de gedachtelijn dat de wijzigingen in de financiering ook wijzigingen in ondernemingsstrategieën tot gevolg hebben. En daar willen naartoe: vanuit de grote ontwikkelingen naar het niveau van de zorgonderneming die zich in de veranderende verhoudingen probeert te positioneren. De verlegging van geldstromen is natuurlijk niet de enige invloedrijke ontwikkeling; er zijn algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en zorgvisie-ontwikkelingen die eveneens mee vorm geven aan nieuwe strategieën en structuren.