Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Organisatie

Het Register voor MZ-Opleiders is een initiatief van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en de Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ).  Het Register is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting. Deze stichting heeft de volgende structuur: • Bestuur: Minimaal 5 leden. Samenstelling: 2 bestuursleden van BVMP, 2 bestuursleden van BVMZ en een onafhankelijke voorzitter, welke wordt benoemd door de 4 overige bestuursleden.
De huidige SCOOR-RMZO bestuursleden zijn:
 • M.G. Knoef, voorzitter
 • M. Capel, vertegenwoordiger van BVMP
 • J. Jongejan, vertegenwoordiger van BVMZ
 • H. Tulner, vertegenwoordiger uit de werkgeversorganisaties en overheidswerkgevers
 • P.H.M. de Jong, vertegenwoordiger uit de werknemersorganisaties
 • Beroeps- en klachtencommissie: drie leden. Aan te zoeken door het Bestuur, waarvan de voorzitter een juridische achtergrond dient te hebben. Deze commissie behandelt beroepszaken van kandidaten die een afwijzing hebben gekregen en klachten over het functioneren van het Register. De commissie heeft een bindende beoordelingsbevoegdheid in de beroepszaken, en een adviserende bevoegdheid aan het bestuur in de klachtzaken. De werkzaamheden van deze commissie worden in een huishoudelijk reglement vastgelegd.
 • Beoordelingscommissie: 3 tot 5 leden. 
  Verantwoordelijkheden:
  o Het beoordelen van aanvragen tot registratie van van MZ-Opleiders
  o Controleren van de kwaliteit van de geregistreerden door middel van steekproeven
  o Beoordelen bijzondere aanvragen
  De werkzaamheden van deze commissie worden in een huishoudelijk reglement vastgelegd.
 • Accreditatiecommissie: 3 tot 5 leden, 
  Verantwoordelijkheden:
  o Accreditatie bij- en nascholing
  o Accreditatie supervisoren
  o Accreditatie intervisiegroepen
  De samenstelling en functioneren van deze commissie wordt in een huishoudelijk reglement vastgelegd 
 • Uitvoeringsorganisatie/website: uitvoering van deze werkzaamheden wordt uitbesteed aan een externe organisatie.