Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Registratieverplichtingen eerste fase MZ-Opleider

Kandidaatsfase - Eerste fase Registratie

Een MZ-opleider kan zich registreren bij het register wanneer hij of zij voldoet aan de volgende drie toelatingseisen:

  1. Hij of zij heeft een afgeronde HBO of universitaire opleiding.
  2. Hij of zij heeft een afgeronde trainer-coach-docentenopleiding of is in opleiding hiertoe.
  3. Hij of zij toont via het afronden van de Basisopleiding MZ-Opleider aan te beschikken over voldoende kennis van de medezeggenschap.
  4. Hij of zij heeft 100 dagdelen of meer gedoceerd/gecoacht of getraind aan medezeggenschapsorganen.

De beoordelingscommissie van het register beoordeelt de aanmelding en bepaalt of voldaan is aan de bovenstaande vereisten. Bij voldoen aan toelatingseis 1 én 2 wordt de aanvrager toegelaten tot de kandidaatsfase. Bij voldoen aan alle drie de toelatingseisen wordt de aanvrager toegelaten tot de herregistratiefase van het register.
 
Wanneer de aanvrager niet voldoet aan één of meerdere van de bovenstaande toelatingseisen door niet over de daarvoor benodigde diploma’s/certificaten te beschikken, kan hij of zij een beroep doen op de EVC regeling. Hiertoe dient de aanvrager een verzoek in te dienen bij de beoordelingscommissie op basis van Elders Verworven Competenties.
 
De beoordelingscommissie kan besluiten de aanvrager tot de kandidaatsfase toe te laten zodat deze de mogelijkheid krijgt om in die periode aan door de beoordelingscommissie gestelde aanvullende eisen te voldoen, alvorens definitief opgenomen te worden in het register. Deze kandidaatsfase kan maximaal twee jaar duren. Gedurende deze periode is de kandidaat geregistreerde wel zichtbaar in het register opgenomen.
 
Voorts geldt:

  • Als de kandidaat-geregistreerde niet binnen twee jaar aan de registratie-eisen heeft voldaan, wordt de registratie ongedaan gemaakt en wordt de kandidaat geregistreerde niet opnieuw toegelaten tot het register.
  • Als de Basisopleiding MZ-Opleider gedurende twee jaar geen doorgang vindt, kan de kandidaatsfase door het bestuur van het Register worden verlengd.
  • De kandidaat-geregistreerde wordt door het register op de hoogte gehouden over de planning van de basisopleiding.